Jak usprawnić proces podejmowania decyzji w Twojej firmie?

Podejmowanie decyzji można rozpatrywać w dwóch wymiarach. Wybór jest, ale nie jest duży, a w tym wypadku to dobrze. Tak więc można rozpatrywać w ujęciu szerokim, które sam akt konstatacji umieszcza w długim ciągu działań. Drugi zaś kontekst nieco zawężony odnosi się do samego tylko powzięcia konceptu. Na przykład, jaki wybrać bank. Wyrywkiem długiego procesu wspieranego analizą zebranych informacji i rozpatrzeniem wielu możliwych i niemożliwych scenariuszy od pesymistycznych przez prawdopodobne aż do tych najbardziej optymistycznych. Wybór dokonywany jest w absolutnej niezależności podmiotowej i pozbawiony losowej niestabilności.

Konieczność podejmowania decyzji jest wywołana istnieniem problemu lub potrzeby, która należy zaspokoić. Problemu rodzi pewną niewiadomą, a zagadkowość natury dylematu bierze się z niewiedzy. Przypomina to konieczność wybrania jednej z dwóch dróg na rozstajach w sytuacji zaobserwowanej rozbieżności między realiami a oczekiwaniami. Jak częsta to sytuacja, każdy doświadczył.

Wspomniany rozdźwięk może być modelowany dodatkowo poprzez trzy opcje
– pewności
– ryzyka
– niepewności.
Tak się właśnie wybiera banki. Te dylematy zaprzątają ludziom głowę. Choć problem wydaje się błahy, takim nie jest.
Wracając do obrazu rozstajów dróg, kiedy najbliższe do przejścia odcinki obu trotuarów są proste i dobrze widoczne, gwarantujące dostępność wystarczającego zakresu pewności. Wówczas gdy znamy z rozsądnym zakresem wszystkie dostępne możliwości i związane z każdą z nich warunki. Wtedy mamy do czynienia ze stanem pewności. Decyzja przychodzi łatwo i bez zbędnych zgrzytów.

W przestrzeni ryzyka możliwe jest podjecie decyzji, gdy dostępność każdej z możliwości oraz potencjalne korzyści i możliwe koszty związane są z jakimś szacunkowym prawdopodobieństwem, które znajduje się w rozsądnych granicach i można je przyjąć. A także, po trzecie, w warunkach niepewności, gdy nie znamy wszystkich możliwości, ani ryzyka związanego z każdą z nich, ani też prawdopodobnych konsekwencji.

Wybory nie są łatwe, szczególnie gdy trzeba wybierać najbezpieczniejsze banki w Polsce. Kto zaręczy, że tak jest. Jednak kierując się rozsądnymi radami nauki o zarządzaniu można w racjonalny sposób potraktować ryzyko i powziąć właściwą decyzję, a następnie pozostać z nią do końca.